ალბომის მიმოხილვა

Flylo vs სიკვდილი

Სიკვდილსა და სიკვდილის შემდგომ ცხოვრებაზე დაფიქრებულებს შორის Flylo არც პირველია და არც უკანასკნელი, თუმცა ფაქტია, რომ სიკვდილის, როგორც ამოუცნობი ფენომენის, ცნებამ მის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა […]