“…მნიშვნელობა გახდა ხელოვნება, ხელოვნება კი საზოგადოება და იმედი…”

ალბომი Sonic Healing, Martin Steer-ის იდეიდან დაწყებული პროექტია, რომელიც შემდეგ 12 მუსიკოსის შემოქმედებითი ფანტაზიისა და იმპროვიზაციიის კოლაბორაციად ჩამოყალიბდა. ANTIME რექორდსის 39 წუთიანი გამოცემა, სტილისტურად ჯაზს, ემბიენთსა და აბსტრაქტულ ელექტრონიკას მოიცავს. ვიზუალი ირანელმა არტისტმა – Arash Akbari-მა შექმნა გენერატორული ალგორითმებით, რომელიც რეალურ დროშია დამუშავებული.

არტისტის თქმით, Sonic Healing-ის სათაური ნომინალური მნიშვნელობით უნდა იქნას მიღებული: ეს არის ერთი ემოციური მდგომარეობიდან მეორეზე მუდმივად განვითარებადი პროგრესი, მუსიკა, რომელიც ჩვენს გონებასა და სხეულში უსიტყვოდ საუბრობს გარშემო არსებულ ცვლილებებზე. ესაა ალბომი, რომელიც სხვადასხვა გარემოებების ასახვასთან ერთად, პასუხობს მათ და გარდაქმნის კიდეც…

უყურეთ და მოისმინეთ:

Guitars/Fx: Martin Steer
Vocals: Underspreche
Violin: Héloïse Lefebvre
Violin: Gabriel Hertrich
Piano: Uri Gincel
Base/Double Base: Oliver Lutz
Saxophone: Uli Kempendorff
Saxophone on „V“: Kai Mader
Bassoon: Sebastian Dali
Percussion/Drums: Ran Levari
Drums on „V“: Hanno Stick
606: Hainbach
Design/Visuals: Arash Akbari

produced & mixed by Martin Steer, Berlin
mastered by Ludwig Hirsch GKG Mastering

Sebastian Dali RMX, Koberman RMX, Simon Dübell RMX, Arash Akbari RMX mastered by Frederic Stader (Music Matters)

Vinyl pressed by My45

Artwork/Design by Arash Akbari
C+P (2020) ANTIME. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *