ალბომის მიმოხილვა

Oneohtrix Point Never – XXI საუკუნის კომპოზიტორი

ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებისთვის OPN (oneohtrix point never) aka Daniel Lopatin ბოლო ათწლეულის მანძილზე, ალბათ, ყველაზე თვალსაჩინო éლექტროარტისიტია, რომლის მნიშვნელობაც და გავლენაც თანამედროვე შემსრულებლებზე სულ უფრო […]

ალბომის მიმოხილვა

Proto – cool ექსპერიმენტი

“Proto” საკრალური ალბომია. თითქოს ავტორის ჩანაფიქრია, გაგვხადოს ხელოვნური ინტელექტის გაჰუმანურების პროცესის თანამონაწილე. თითოეული კომპოზიცია, რომელსაც, მე ვიტყოდი, სკანდინავიური ელფერის ელექტროფოლკი ამთლიანებს, რიტუალური ხასიათისაა და იმდენადაა […]