ალბომის მიმოხილვა

რიგითი მსმენელის თავშეუკავებლობა ვინდა და ეკოს თავშეკავებაზე

სიტყვა ნამუშევარი უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონის განმარტებით ისაა, რაც მუშობით, შრომით შეიქმნა. თუმცა, ჩემთვის მუსიკასთან (და არამხოლოდ მასთან) მიმართებით ამ სიტყვის გამოყენება უფრო მეტ კონკრეტიკას და […]